CV

ABN AMRO totaal renovatie

OPDRACHT
ABN AMRO gaf ons in 1999 de opdracht om het interieur van het in de jaren tachtig door ons bureau ontworpen gebouw te moderniseren. ABN AMRO wilde een uitbreiding van de servicefuncties en de mogelijkheid om de inrichting van de kantoorruimten binnen 24 uur aan nieuwe wensen aan te kunnen passen. Onderlinge communicatie vervult een grotere rol in het werkproces dan vroeger en daarom moesten concentratie en communicatie met elkaar in evenwicht kunnen worden gebracht door een inrichting die varieert van een traditioneel cellenkantoor tot een open werkvloer met concentratie werkruimten, workschopruimten en spreekruimten. Het gebouw moest ook in technische zin gereed worden gemaakt voor de toekomst.

ONTWERP
Voor ABN AMRO hebben we het voormalige hoofdkantoor van de AMRO bank in Amsterdam Zuidoost, een ontwerp van Architectenbureau Van den Broek en Bakema uit 1986
(architect: Hans Boot), voorzien van een totaal nieuw interieur.
Het gebouw is tevens voorzien van geheel vernieuwde installaties. Duurzaamheid werd niet alleen bij het oorspronkelijke ontwerp belangrijk gevonden, ook bij de renovatie is de energiehuishouding aanzienlijk verbeterd door klimaatplafonds toe te passen die gekoppeld zijn aan warmte- en koude opslag. Het bestaande cellenkantoorinterieur is geheel verwijderd. Hierdoor is er een open en transparante werkomgeving ontstaan.
Het daglicht komt diep het gebouw binnen zodat de verlichting daglichtafhankelijk geschakeld kan worden (automatische
aanwezigheidsschakeling).

De inrichting van de kantoorruimten kent een hoge mate van flexibiliteit door het door ons ontwikkelde 'toolbox'-systeem, waarmee het interieur in korte tijd (binnen 24 uur) is aan te passen aan nieuwe wensen. Dit kan omdat alle installaties in de verhoogde vloeren en de klimaatplafonds zijn opgenomen. De wanden zijn installatieloos waardoor ze gemakkelijk op basis van een raster te verplaatsen of te verwijderen zijn.

VERGADERAREAAL
We hebben gedurende de uitvoering van de standaard plattegronden de extra vraag gekregen het voormalig Raad van Bestuurgebied om te bouwen tot vergaderareaal met gastenlunchkamers en een gastenrestaurant. Het ontwerp is opvolgend in uitvoering gebracht.

 

 

 

 

 

 

 

 

ARCHITECTEN:
Jan van Iersel
Han Rotgans
Robert van Kats