CV

Advies

Wat kan Han Rotgans architectuur & advies voor u betekenen?

Han Rotgans architectuur & advies kan u het gehele realisatieproces van een bouwwerk adviseren, van het vervaardigen van een Programma van Eisen (PvE) tot en met de realisatie van een bouwwerk.

Han Rotgans architectuur & advies kan ook in delen van het proces een rol spelen. Bijvoorbeeld het doen van een haalbaarheidsonderzoek, of een stedenbouwkundigonderzoek, of alleen het ontwerp vervaardigen, of op het gebied van het vergunningen traject een rol spelen, of begeleiding tijdens de uitvoering verzorgen.

Han Rotgans architectuur & advies is In de eerste plaats architect en ontwerpt het liefst een bouwwerk in nauwe samenwerking met de opdrachtgever (gebruiker), of het nu een woning is of een utilitair bouwwerk.
De uitwerking van het bouwwerk is net zo belangrijk als het bedenken er van.

Van “ontwerp tot en met realisatie” is bij Han Rotgans architectuur & advies geen loze kreet. Voor de opdrachtgever is het belangrijk om datgene te krijgen wat hij heeft gekocht.

PvE:

Wat is er nodig voor een goed PvE?

In de eerste plaats een omschrijving van wat u wilt realiseren, om welk bouwwerk gaat het.

Daarnaast is er een gedetailleerde informatie nodig, zoals:

  • hoe ziet de locatie er uit (complexiteit),
  • voldoet het bouwwerk aan het vigerende bestemmingsplan,
  • wordt het bouwwerk een onderdeel van een beschermd stadsgezicht,
  • wat zijn de stedenbouwkundige randvoorwaarden,
  • welke gebruiksruimten en overige ruimten zijn er nodig om het bouwwerk te laten functioneren,
  • hoe groot zijn de verschillende ruimten (aantal m2’s per ruimte),
  • aan welke kwaliteitseisen (bijvoorbeeld: exploitatie technisch) moeten de verschillende ruimten voldoen,
  • hoe ziet het technisch PvE (binnenklimaateisen, elektrotechnisch, data) er uit,
  • wat zijn de duurzaamheidseisen.

Han Rotgans architectuur & advies kan u gedurende het opstellen van het PvE ondersteunen en adviseren.

Planning en budget:

Voordat het proces verder voortgang krijgt zal er een planning opgesteld dienen te worden. Wanneer zullen de verschillende fasen en het totale bouwwerk gereed moeten zijn.

Aan de hand van planning en het PvE kan de budgettering plaatsvinden. Wanneer er een bepaald budget beschikbaar is zal het PvE hier rekening mee moeten houden. Het kan ook zo zijn, dat er eerst wordt gekeken naar wat er nodig is en dan naar een budget. Dit zal enig gepuzzel met zich meebrengen. De grootste fout die er vaak wordt gemaakt is, dat er te weinig geld beschikbaar is of komt voor datgene wat wordt gewenst. Wanneer deze fase gedegen en met professionele inbreng wordt ingevuld zal dit het gehele proces soepeler laten verlopen en voorkomt het teleurstellingen.

Han Rotgans architectuur & advies werkt voor het opstellen van planningen, budgettering en begrotingen samen met Ingenieursbureau Multical te Rotterdam.

Haalbaarheidsonderzoek:

Op basis van het PvE en het budget kan een haalbaarheidsonderzoek zeer verhelderend werken. Met welke aspecten, zoals locatie specifieke aspecten, is er bijvoorbeeld geen rekening gehouden en passen de gevolgen van deze aspecten nog wel in het budget of moet er extra budget beschikbaar komen.

Schetsontwerp, Voorlopig Ontwerp en Definitief Ontwerp:

Als het PvE, het budget en de planning is vastgesteld al dan niet met behulp van een haalbaarheidsonderzoek begint het eigenlijke ontwerpwerk. De fasen SO, VO en DO worden gedurende het ontwerpproces financieel bewaakt en uiteindelijk getoetst aan het budget. Het gehele ontwerpproces zal er intensief overleg met de opdrachtgever (gebruiker) nodig zijn. Dit overleg wordt structureel ingevuld. Bij voorkeur is de opdrachtgever (gebruiker) aanwezig bij alle ontwerpteam vergaderingen.

Vergunningen:

Aan de hand van de DO-stukken wordt het vergunningentraject ingegaan. Welke vergunningen er nodig zijn is geheel afhankelijk van het gewenste bouwwerk. De verschillende vergunningen zijn vanaf 1 januari 2011 gevat in de WABO (Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht). Dit betekent dat er met één formulier aan één gemeenteloket de verschillende benodigde vergunningen kunnen worden aangevraagd.

Bouwvoorbereiding en uitvoering:

Als het DO is vastgesteld kan de bouwvoorbereiding aanvangen. Gedurende deze fase wordt tevens een directiebegroting vervaardigd. Dit houdt in dat het bouwwerk marktconform wordt uitgerekend, zodat de aanneemsommen van de verschillende aannemers kunnen worden getoetst en er een gedegen vergelijk met de ingediende stukken van de aannemers gemaakt kan worden.

Voor het gehele bouwproces werkt Han Rotgans architectuur & advies bij voorkeur samen met de volgende partijen:

Het samenwerken met deze adviseurs en overige (bijvoorbeeld: bouwfysica, waaronder akoestiek) is geheel afhankelijk van het te realiseren bouwwerk, de opdrachtgever en de manier van selecteren van deze adviseurs.

Aan de hand van afspraken met de diverse partijen worden er contractstukken opgesteld, met deze contractstukken wordt de uitvoering aangevangen.
Han Rotgans architectuur & advies kan de begeleiding tijdens de uitvoering verzorgen, zoals: het vervaardigen van werktekeningen, het controleren van door de aannemers vervaardigde werktekeningen, daadwerkelijk toezicht houden op de uitvoering, het leiden van bouwvergaderingen, het bewaken van het meer- en minderwerk en de kosten daarvan.

Han Rotgans architectuur & advies van ontwerp tot en met realisatie.
Voor vrijblijvend advies nieuwbouw of verbouw:
Inloop spreekuur iedere maandag en donderdag van 16.00 uur tot 17.30 uur. Aan de Strandweg 8 Ter Heijde (aan zee).