CV

Han Rotgans architectuur & advies

Vanaf 1 januari 2011 opereer ik als zelfstandig architect onder de naam:
Han Rotgans architectuur & advies
Uit het in deze brochure opgenomen overzicht blijkt, dat ik een ruime ervaring heb opgedaan in mijn werkzame leven bij onder andere Broekbakema. Het gehele bouwproces is mij vertrouwd. Ik kan in het gehele bouwproces, van ontwerp tot en met realisatie, een rol spelen, maar ook in delen daarvan. Bijvoorbeeld: een haalbaarheidsstudie, zowel op stedelijk niveau als op gebouw niveau, een studie ten behoeve van renovaties van gebouwen of delen daarvan, een verbouwing in / aan bestaande woonhuizen en gebouwen. Overleg met en vooral het luisteren naar de opdrachtgever staat hierin centraal. Het gezamenlijk tot een goed programma van eisen komen bestaat tevens tot de mogelijkheden.
Architectuur & advies impliceert dat ik mij niet alleen kan en wil bezighouden met architectuur, maar ook met alles wat zich op bouwkundig gebied voordoet. In de eerste plaats ben ik ontwerper, ontwerper in de ruimste zin van het woord van: gebouwen, zowel utiliteit als woningen, vaste inrichting, interieurs, verbouwingen, meubels en aanverwante zaken.
Indien nodig werk ik samen met 'professionals', zoals: bouwkundigen, constructeurs, kostendeskundigen/bestekschrijvers en eventueel een 3D specialist en kan zodoende het gehele
ontwerptraject van schetsontwerp via voorlopig ontwerp, definitief ontwerp en bouwvoorbereiding invullen. Het begeleiden van het uitvoeringstraject behoort ook tot mijn mogelijkheden.
Het geïntegreerd ontwerpen staat bij mij hoog in het vaandel. Dit houdt in, dat de verschillende disciplines, nodig bij het tot stand komen van een bouwwerk, al tijdens de fase Voorlopig Ontwerp in het ontwerpteam deelnemen om gezamenlijk tot een optimaal ontwerp te komen. Eén en ander zal natuurlijk met de opdrachtgever afgestemd dienen te worden.
Ik ben een groot voorstander van het werken in 'bouwteamverband', van ontwerp tot en met realisatie. Dit betekent, dat er in het ontwerptraject al uitvoerende partijen deelnemen en zo de expertise van de uitvoeringspraktijk in een vroeg stadium inbrengen. Dit is het optimum van geïntegreerd ontwerpen. Een bouwteam ziet er dan als volgt uit:
- projectmanager (eventueel)
- opdrachtgever (of een vertegenwoordiger daarvan)
- architect (eventueel t.b.v. controle: constructeur en kostendeskundige)
- bouwkundig aannemer (constructeur, kostendeskundige)
- installateurs (Elektra/data, Werktuigbouw en Sanitair)
Het belangrijkste uitgangspunt bij dit alles is een goede communicatie met de opdrachtgever.