CV

Arentheem College Leerpark Presikhaaf

OPDRACHT
Broekbakema krijgt in 2004 van het Arentheem College opdracht voor de nieuwbouw van een gecombineerde school voor VMBO, MBO en praktijkonderwijs (PRO) op de locatie IJssellaan. Het ruimtelijk Programma van Eisen genaamd 'Eenheid in verscheidenheid' formuleert de visie op het nieuwe leren. Sleutelbegrippen zijn: vraaggestuurd en levensecht leren, eigen verantwoordelijkheid, flexibiliteit en kennisnemen van verschillende onderwijsrichtingen binnen de school.
Daarnaast stelt de gemeente duidelijke stedenbouwkundige
randvoorwaarden met betrekking tot het Park Presikhaaf. Ondanks de beperkte ruimte mag geen monolytisch blok verschijnen. Het gebouw moet een relatie aangaan met het park en de stad en het plan moet het aanwezigewateroppervlak intact laten.

CONCEPT
Vanuit de stedenbouwkundige uitgangspunten en de
beperkte ruimte is het tweede maaiveld ontstaan. Boven
deze 'plint' zijn de leerlandschappen theorie in aparte
volumes vormgegeven. Onder dit tweede maaiveld bevinden
zich alle praktijkruimten en de zogenaamde servicestrook
waarin alle utilitaire functies zoals parkeren, bevoorrading,
afvalverwerking en fietsenbergingen zijn ondergebracht.
Het tweede maaiveld is overwegend groen en voorzien
van daglichtopeningen. Op dit landschap bevinden zich
de entreepleinen en de diverse buitenruimten tussen de
verschillende volumes. De vereiste transparantie vanuit de
stad blijft zo gewaarborgd.

ONTWERP
Het gebouw is verdiept aangelegd op anderhalve meter onder het peil van de straat. Het tweede maaiveld rijst aan de parkzijde op uit het water als een groen talud waardoor het gebouw vanuit het park zal worden ervaren als een voortzetting van het parklandschap. Door de schaalverkleining van de verschillende volumes op het tweede maaiveld, de groene inrichting en de verdiepte bouw vormt de campus geen obstakel in het park, maar wordt het geïntegreerd in het landschap. Drie bruggen met een ruime trap vormen de ontsluiting van het tweede maaiveld.

ONDERWIJS
Het onderwijs is op basis van 'het nieuwe leren' georganiseerd in grote open leerlandschappen. Door de ruimten in te delen met verschillende soorten werkplekken kan er zowel individueel als in groepsverband gewerkt worden. De verschillende praktijkonderwijsruimten alsmede de ondersteunende functies, zijn op de begane grond rondom de 'binnenstraat' gesitueerd. Daglicht valt de begane grond binnen via daglichtkappen op de kernen en op het tweede maaiveld die tevens als zitelementen dienst doen. Zo onstaan er op het tweede maaiveld plekken om elkaar te ontmoeten.

 

 

ARCHITECTEN:
Siebold Nijenhuis
Han Rotgans
(Meindert Booij)