CV

Belasting & Douane Museum

ONTWERP - 2008
Uitgangspunten

  • functionele verbetering ten behoeve van publiek en personeel
  • het gebouw en de omgeving zijn onderdeel van de aantrekkingskracht
  • daglicht toelaten
  • monumentale waarde uitbuiten
  • uitnodigend
De publieksruimten zijn overwegend in Parklaan 16 en de kantoorruimten in Parklaan 14 onder gebracht. De hoofdentree wordt in het tussenlid opgenomen. Men verlaat het museum via de winkel en de voormalige toegang van Parklaan 16, dit voorkomt vermenging van in- en uitgaand publiek. Het personeel krijgt zijn eigen entree, de entree van Parklaan 14. De voortuin wordt weer voortuin met een uitnodigende route naar de nieuwe hoofdentree. Door het verplaatsen van de hoofdentree naar het tussenlid wordt de bestaande poort weliswaar in zijn verschijningsvorm gehandhaafd, maar moet worden aangepast. De poort wordt overdekt met een glasdak, zodat er een tochtsluis ontstaat. Vanuit deze tochtsluis is de receptiebalie en de winkel toegankelijk. Via de receptiebalie is de centrale hal direct te bereiken door middel van een nieuw te maken doorgang met glasdeur onder het eerste tussenbordes van de hoofdtrap.

De bel-etage van Parklaan 14 zal volledig worden gerestaureerd en krijgt een representatieve functie.
In het souterrain van Parklaan 14 worden de sanitaire ruimten ondergebracht deze zijn te bereiken via een nieuwe trap in het tussenlid, gesitueerd achter de liftschacht. De garderobe wordt

verplaatst naar de voormalige toiletruimten. Het toilet voor minder validen blijft op de huidige plaats. Op deze manier worden de algemene publieksruimten, nodig bij binnenkomst en weggaan, gekoppeld aan de centrale hal, geclusterd.

De derde verdieping van Parklaan 14 en van Parklaan 16 zullen ingrijpend veranderen, zonder veel invloed te hebben op het huidige gevelbeeld. De derde verdieping van Parklaan 14 wordt uitgebreid met een verblijfsruimte voor het personeel.
De derde verdieping van Parklaan 16 zal een grote, zo veel mogelijk vrij indeelbare ruimte voor wisseltentoonstellingen worden. Hier worden ook de educatieve ruimte, een ruimte om reparatiewerkzaamheden te verrichten en opslagmogelijkheden gerealiseerd. De verdieping krijgt een ruimtelijk karakter door het platte dak te vervangen door een kap met daglicht toetreding aan de noordzijde. Wanneer je via het trappenhuis bovenkomt ervaar je direct een grootdeel van de expositieruimte door de volledig glazen wand, die het trappenhuis scheidt van de expositieruimte. Een extra vluchtweg wordt gecreëerd door de reeds bestaande vluchttrap aan de achtergevel door te trekken. Hiertoe wordt in de bestaande gevelopening een dubbele deur voorzien.

Op 7 juli 2012 is het Belasting & Douane Museum aan de Parklaan 14 - 16 te Rotterdam na de ingrijpende verbouwing en uitbreiding opgeleverd.
De uitvoering kwam tot stand onder begeleiding van Broekbakema architecten door Burgy Bouw naar ontwerp van Jan van Iersel en Han Rotgans zonder mijn verdere bemoeienis.
Een aantal foto's gemaakt door Hans Diepenhorst van het resultaat zijn hiernaast te zien.

ARCHITECTEN:
Jan van Iersel
Han Rotgans