CV

Interieur Broekbakema

OPENHEID
Elkaar zien en op de hoogte zijn van elkaars werk is een belangrijk uitgangspunt voor het ontwerp.
Door het toepassen van werkeilanden, waar alle disciplines die nodig zijn voor het realiseren van een project worden samengebracht, ontstaat een geïntegreerde manier van werken.
Samenwerken in 'optima forma'.

FUNCTIONALITEIT
Werkplekken, die individueel aanpasbaar zijn aan het computergebruik en de manier van werken, zijn vrij in de ruimte langs de beide gevels gesitueerd.
De positie van de algemene functies, zoals: kopiëren, opslag, serverruimte, toiletten, archief, vergaderen, lunchen en een pantry, zijn in het hart van de ruimte gesitueerd. Goed toegankelijk voor iedereen.
Concentratiewerkplekken enigszins afgeschermd
van de overige.
Lichtwering, die ook werkelijk wordt gebruikt en niet de gehele
dag dicht zit.

HELDERHEID
Door de zonering van de werkplekken langs beide gevels en
de algemene functies in het hart van de ruimte ontstaat er een heldere duidelijke plattegrond.
Het aspect helderheid komt ook tot uitdrukking in de kleur- en materiaaltoepassing. Licht waar nodig, donker voor het kontrast, kleurig zonder te overheersen.

PRESENTATIERUIMTE
Het presenteren en vergaderen in grote gezelschappen vindt plaats achter in de ruimte. Bezoekers worden zodoende door het gehele interieur geleid en krijgen onze werkwijze van nabij mee. Broekbakema is een open organisatie en vindt het belangrijk dat iedereen kan zien hoe zij werkt.
Een panelenwand en een display met maquettes, waarop de representatieve projecten worden tentoongesteld, zijn een wezenlijk onderdeel van deze ruimte.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARCHITECTEN:
Jan van Iersel
Han Rotgans
Floor Pothoven