CV

Gebouw 130 DSM renovatie uitbreiding

OPDRACHT
Vanuit het door Broekbakema ontwikkelde masterplan voor de Chemelot Research Campus van DSM te Geleen krijgen wij in 2007 opdracht om het bestaande gebouw 130 te renoveren en uit te breiden.
De over de campus verspreide DSM afdelingen Material Science Centre (MSC) en Design Engineering Products (DEP) zullen in het nieuwe gebouw worden samengebracht. De twee onderzoeksgroepen hebben direct met elkaar te maken. De verschillende research laboratoria, alsmede de toe te voegen 'compounding' hal en de, in het bestaande gebouw aanwezige, 'testing' hal zullen een integrale samenwerking in een nieuw gebouw moeten bewerkstelligen.

ONTWERP
Vanuit de cyclus gedachte, het bedenken van nieuwe kunststoffen (DEP), het ontwikkelen (MSC), het concreet samenstellen, het testen en het daaropvolgend evalueren van de testen van deze nieuwe kunststoffen, is het gebouw ontworpen.
In het bestaande gebouw is MSC ondergebracht met de testlaboratoria, de 'testing' hal, en de benodigde kantoorruimten. In het nieuwe gedeelte dat gedeeltelijk over het bestaande gebouw heen grijpt is DEP met de 'compounding' hal en hun kantoorruimten gesitueerd.

TERREIN
Het bestaande gebouw 130 staat aan de rand van de Research Campus. Om het gebouw uit te breiden is een taartpuntvormig stuk grond naast het bestaande gebouw beschikbaar. De nood opvanggracht achter het bestaande gebouw mag niet worden aangetast. Dit gegeven bepaalt de vorm van het gebouw.

INTERIEUR
Vanuit DEP is het verzoek gekomen om te onderzoeken of 'het nieuwe werken' in de nieuwe uitbreiding kan worden gerealiseerd.
De bedoeling van 'het nieuwe werken' is het bevorderen van de flexibiliteit en de communicatie onderling.
Hier hebben we een flink onderzoekstraject met een bevredigend resultaat voor doorlopen samen met het 'Center for People and Building'.

 

 

 

ARCHITECTEN:
Jan van Iersel
Han Rotgans
Bart Haazen