CV
Sinds 1987 woon ik in Ter Heijde aan zee, gemeente Westland, samen met Yolanda Blanke. Ik heb een zoon, ben sportief, heb in het verleden hard gelopen (halve marathons), ben bezig geweest met bergsport, heb op een redelijk niveau gevolleybald en gedurende1983-1984 heb ik een wereldreis ondernomen. Nu ben ik bezig met racefietsen in de zomer en schaatsen in de winter. Daarnaast heb ik een brede maatschappelijke belangstelling. Zo ben ik ongeveer 2 jaar voorzitter van de belangenvereniging voor de bewoners van Ter Heijde geweest. Deze vereniging is opgericht naar aanleiding van het herstructureren van Ter Heijde. Onder andere op basis van een door mij geschreven stedenbouwkundige visie en intensief overleg op bestuurlijk en ambtelijk niveau heeft de gemeente Westland haar ruimtelijke kaders voor Ter Heijde vastgesteld.

Ruim 25 jaar heb ik bij Architectenbureau Van den Broek en Bakema, vanaf 2005 Broekbakema architecten, gewerkt. In 1985 ben ik in vaste dienst gekomen als eerste bouwkundig tekenaar. Niet zoveel later ben ik via de functie 'assistent-ontwerper' en na afgestudeerd te zijn aan de Academie van Bouwkunst te Rotterdam, verder gegaan als 'architect-ontwerper'. De afgelopen 10 á 15 jaar heb ik als 'senior-architect' binnen het bureau geopereerd. In deze periode heb ik zelfstandig, onder verantwoordelijkheid van een architect-directeur, aan vele grote projecten gewerkt. Onder andere de totaalrenovatie van het voormalige hoofdkantoor van de AMRO bank in Amsterdam Zuid Oost voor ABN AMRO bank.

Ook Shell International Exploration and Production te Rijswijk is in dit kader te noemen. Als laatste grote project heb ik (in samenwerking met Siebold Nijenhuis, architect-directeur) het Leerpark Presikhaaf in Arnhem vormgegeven en begeleid. Een gebouw van ongeveer 13.000 m2 waarin drie praktijkscholen zijn gehuisvest.
De renovatie/restauratie, herinrichting en verbouwing/uitbreiding van het Belasting & Douane Museum aan de Parklaan te Rotterdam was mijn laatste kleinere project binnen Broekbakema. Dit project heb ik helaas vanwege bedrijfseconomische omstandigheden niet kunnen afmaken. Helaas, omdat het door mij (in samenwerking met Jan van Iersel, architect-directeur) vormgegeven en begeleide project uitermate interessant is door de combinatie en verwevenheid van: verleden, het is een Rijksmonument, heden, door de museumfunctie en toekomst, vanwege de nieuwe multimediale tentoonstelling vormgegeven door ontwerpbureau Tjep.

Vóór mijn werkzame leven bij Broekbakema heb ik bij verschillende kleinere architectenbureaus in Den Haag en Delft gewerkt. Hier heb ik ruime ervaring in alle voorkomende werkzaamheden betreffende het voorbereiden en tot uitvoering brengen van de meest uiteenlopende projecten kunnen op doen. Van bescheiden ontwerpwerk tot detailleren en het begeleiden tijdens het uitvoeringstraject.
Bij Broekbakema is dat uitgegroeid tot het kunnen aansturen, vanuit het architectenbureau, van het gehele bouwproces.
En nu de volgende stap:

Han Rotgans architectuur & advies