CV

Stedenbouwkundige voorstellen voor een perceel te Hoek van Holland

Voorstel 1
In aansluiting op de bestaande ontwikkeling worden er langs een doorgaande fietsroute vrije kavels voor woningen aan water voorgesteld. Daarachter kavels met 'twee onder één kap' woningen geschakeld doormiddel van garages / bergingen. Om een buffer te vormen naar een glastuinbouw-perceel is er voorgesteld om hier appartementen te ontwikkelen van 3 á 4 bouwlagen met een accent van een bouwlaag hoger aan de noord-oostzijde grenzend aan bestaand water in combinatie met een hoge haag van dichte begroeiing.

Voorstel 2
In dit voorstel wordt het perceel geheel ingevuld met vrije kavels (400 á 500 m2 per kavel) voor woningen waarbij er een groot aantal in direct contact staan met water. De buffer naar het glastuinbouw-perceel wordt gevormd door een hoge haag van dichte begroeiing.