CV

Ontwerpen

 • Locatie: analyseren van de locatie.
 • Locatie: optimaal gebruikmaken van de kansen.
 • Vormgeven: vanuit de opgave.
 • Vormgeven: met een tijdloze blik.
 • Vormgeven: niet vormgeven om het vormgeven.
 • Beleving: op stedelijk niveau, hoe verhoudt de architectuur zich met haar omgeving.
 • Beleving: op gebouw niveau, wat doet architectuur met de beschouwer, in de benadering zowel het exterieur als het interieur.
 • Beleving: hoe ervaar je de route van binnentreden tot aan je bestemming en vice versa.
 • Beleving: hoe ervaar je de ruimtelijke aspecten.
 • Ontwerpopgave: menselijke benadering.
 • Ontwerpopgave: prikkelen van de natuurlijke menselijke nieuwsgierigheid.
 • Ontwerpopgave: duurzame benadering in de breedste zin van het woord.

Op de raakvlakken van verschillende omgevingen, zowel in natuur, in landschap als in stedelijke omgevingen ontstaan vaak interessante ontmoetingen. Ontmoetingen, die de beleving prikkelen en ruimtelijk iets opleveren, bijvoorbeeld: kusten, bergtoppen en bosranden. Maar ook aan de stedelijke randen en binnen de stedelijke gebieden ontstaat in de overgangen vaak de meest interessante ruimtelijke beleving. Dit geldt tevens voor de overgang van omgeving naar het te ontwerpen bouwwerk. De toekomstige of bestaande locatie van een te ontwerpen bouwwerk of een te verbouwen bouwwerk is van eminente betekenis. Een grondige analyse van de locatie zal altijd de fundering vormen voor het ontwerpen.

Mijn benadering van het ontwerpen is te proberen enigszins tijdloos naar de opgave te kijken, te ontwerpen vanuit mijzelf in nauw overleg met de opdrachtgever. De opdrachtgever wil iets en heeft zo zijn of haar eigen beleving. Dat iets en die beleving moeten duidelijk worden, zowel voor de architect als ook voor de opdrachtgever zelf.
Ontkomen aan een tijdsbeeld kan je natuurlijk nooit helemaal. Zowel in de manier van denken als in materiaalgebruik word je beïnvloed door de tijd waarin je leeft. In het huidige tijdsgewricht is de maatschappij, onder invloed van de economische crisis en de digitalisering, in een rap tempo aan het veranderen. Dit gegeven biedt kansen voor een geheel nieuwe kijk op architectuur en vormgeven. Eenvoud is wat mij betreft hierin een sleutelbegrip. Uitgangspunt blijft de opgave met een neutrale visie te benaderen, waarin duurzaamheid een grote rol speelt.

Wanneer je op een bouwwerk toeloopt beleef je dan een teleurstelling of wordt je verrast en zal je met belangstelling het vervolg willen ondergaan. Geprikkeld worden in de beleving en daar een vervolg aan willen geven is één van mijn uitgangspunten in de benadering van de ontwerpopgave. De ruimtelijkheid van het interieur, de vormgeving daarvan en het kleurgebruik is hierin tevens van grote betekenis.

Een boeiend ontwerpuitgangspunt is het prikkelen van de natuurlijke menselijke nieuwsgierigheid.

Duurzaamheid wordt in mijn ontwerpproces steeds meegewogen. Het nadenken over innovatieve duurzame oplossingen en het toepassen daarvan is niet alleen fascinerend maar ook noodzakelijk.

Han Rotgans architectuur & advies