CV

De Rijswijkse Schouwburg

OPDRACHT
De gemeenteraad van Rijswijk besloot in 1987 dat er een theater moest komen. Eerdere plannen in deze richting waren om financiële redenen gestrand. Er is voor een zogenaamde
'turnkey'-aanpak gekozen.Hierbij is een projectontwikkelaar
(HBM, nu: BAM) verantwoordelijk voor het totale bouwproces. Voor een bescheiden budget kon in 1991 een aantrekkelijk theater worden opgeleverd.

STEDENBOUWKUNDIGE CONTEXT
Het theater moest tegenover het raadhuis komen. De prachtige bestaande vijver kwam zodoende tussen het nieuwe theater en het raadhuis te liggen. De behoefte aan een stedenbouwkundig hart voor Rijswijk leidde tot de klassieke stedenbouwkundige opzet met het culturele en het bestuurlijke centrum aan weerszijden van de vijver.

CONCEPT
De herkenbaarheid van het theater stond bij opdrachtgever en architect voorop. Er is zodoende voor sprekende volumes gekozen: de grote en kleine zaal, de foyer en de toneeltoren van het theater zijn van buiten duidelijk herkenbaar. De wigvormige grote zaal bepaalt de vorm van het gebouw, waarvan de toneeltoren het afsluitende accent vormt. De ingang, de foyer en het lager gelegen restaurant kijken uit over de vijver.

ONTWERP
Omdat er vooral reizende gezelschappen spelen in

'De Rijswijkse Schouwburg', is de grote zaal uitgerust met
een traditioneel lijsttoneel. De zaal is compact en heeft geen balkons. Er kunnen 650 toeschouwers in. De kleine zaal heeft verplaatsbare / uitschuifbare tribunes, hierdoor is het een multifunctionele zaal, die eventueel ook als verlengstuk van de foyer gebruikt kan worden, er kunnen 150 toeschouwers in.

MATERIALISATIE
Om budgettaire redenen bestaat de bekleding van het gebouw uit wit gecoate stalen golfplaten met een zorvuldige detaillering. Het interieur wekt een warme indruk, omdat zoveel mogelijk 'handwarme' materialen zijn toegepast. Een goed voorbeeld daarvan zijn de houten afwerkingen rond de radiatoren in de foyer, die tevens als bank gebruikt kunnen worden.

UITBREIDING
'De Rijswijkse Schouwburg' is later uitgebreid met o.a.
kantoorruimten half in de vijver. De werkruimten liggen compact bij elkaar onder het entree niveau en kijken uit over de vijver. 'De Rijswijkse Schouwburg' wordt zodoende niet aangetast in haar massaopbouw en krijgt aan de representatieve zijde een aanmerkelijk verbeterde uitstraling, wat dit publieke gebouw ten goede is gekomen.

ARCHITECTEN:
Meindert Booij
Han Rotgans